Groote Zeesluis
S_sluis1.JPGDe Groote Zeesluis is een rijksmonumentaal sluiscomplex en vormt de verbinding tussen de rivier de Utrechtse Vecht en het IJmeer.

Omstreeks 1674 is in Muiden een sluis gebouwd om overstromingen vanuit de toenmalige Zuiderzee tegen te gaan en te dienen in het inundatiesysteem van de Oude Hollandse Waterlinie. De sluis in de Vecht zo'n 10 kilometer landinwaarts bij Hinderdam is vervolgens opgeheven.

In de 19e eeuw is het Muidense sluiscomplex grootschalig aangepast waarbij onder meer de sluizen en kaden zijn vernieuwd. Drie schutkolken liggen naast elkaar in het grotendeels bakstenen sluiscomplex. De grootste kolk is 49 bij 7,7 meter. De ijzeren draaibrug over het zuidelijke sluishoofd dateert uit 1870. Vrijwel direct ten zuiden van de Groote Zeesluis ligt de Keetpoortsluis waardoor de Naardertrekvaart bereikt kan worden. Ook bevindt zich er de Weesperpoortsluis die een verbinding vormt met de Muidertrekvaart.

Zeesluis van Muiden op kier voor vis
Palingen trekken via Nederlandse wateren van en naar de Atlantische Oceaan om zich daar voort te planten. Veel paling haalt de eindbestemming echter niet. Ze worden gehakt in gemalen of zwemmen tegen dichte sluisdeuren. De Groote Zeesluis in Muiden is zo’n sluis en stond tot voor kort alleen overdag in de zomerperiode open, bij een peilverschil van minimaal 5 cm, om vers water uit het IJmeer de Vecht in te laten. Vanaf nu doet Waternet de sluisdeur ook op een kier bij een gelijk waterpeil. En met de invoering van een automatische sluisbediening kan dit voortaan 24 uur per dag. Zo krijgen vissen veel meer kans om van het IJmeer naar de Vecht te zwemmen en andersom.
share on facebooktwitter mailGoogle Maps
 
        
 
Beknopte historie van Muiden
Beknopte historie van Muiden
Castles & Gardens of Amsterdam
Castles & Gardens of Amsterdam
Amsterdam-Magazine (mini) Castles & Gardens of AmsterdamIn this English magazine features authentic forts described in our region and illus...
Forteiland Pampus
Forteiland Pampus
Forteiland Pampus
Vestingplein 1
1398 VE Muiden
tel. +31(0)294 262326
pampus@pampus.nl
www.pampus.nl
Groote Zeesluis
Groote Zeesluis
De Groote Zeesluis is een rijksmonumentaal sluiscomplex en vormt de verbinding tussen de rivier de Utrechtse Vecht en het IJmeer. Omstreeks...
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Kerkstraat 1-3
1398 AJ Muiden
info@grotekerkmuiden.nl
www.grotekerkmuiden.nl
H. Nicolaaskerk
H. Nicolaaskerk
H. Nicolaaskerk
Herengracht 83
1398 AD Muiden
tel. +31(0)294412530
info@parochievanlevendwater.nl
www.parochievanlevendwater.nl/...
Kasteel Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
tel. +31(0)294256264
info@muiderslot.nl
www.muiderslot.nl
Kazerne
Kazerne
Kazerne
Kazernestraat 10
1398 AN Muiden
tel. +31(0)294210210
Keetpoortsluis
Keetpoortsluis
Muizenfort Museum
Muizenfort Museum
Muizenfort Museum
Vestingplein 1
1398 VE Muiden
tel. +31(0)294264922
info@muidermuizenfortmuseum.nl
www.muidermuizenfortmuseum.nl
Spieringbrug
Spieringbrug
Ze ligt net ten zuiden van de huidige brug in de A1 en is bedoeld voor lokaal verkeer. BijzonderDe Spieringbrug meet van brughoofd tot bru...
Waterschild in de pruimentuin Muiderslot
Waterschild in de pruimentuin Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
tel. +31(0)294256264
info@muiderslot.nl
www.muiderslot.nl
Westbatterij
Westbatterij
De Westbatterij ligt aan de westoever bij de monding van de Vecht in Muiden. In 1427 werd op deze plaats al een versterking aangebracht die...
Zoek   
Skip Navigation Links.