Muizenfort Museum
Contact1019_muizenfort10.jpgMuizenfort Museum
Vestingplein 1
1398 VE Muiden
tel. +31(0)294264922
info@muidermuizenfortmuseum.nl
www.muidermuizenfortmuseum.nl
Het Muizenfort is in de periode 1874 -1877 gebouwd ter versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door een deel van het Muizenfort te bestemmen als museum is een informatief en educatief centrum in Muiden gerealiseerd.
Het Muizenfort is nu mede in gebruik als museum van de Stichting MMM. Het fort huisvest tevens het kantoor van de Historische Kring Stad Muiden (HKSM), de walbasis van de Stichting Forteiland Pampus, een kantoor van het Investeringsbudget Landelijke Gebied en de Stichting Kabelkrant Muiden- Muiderberg.

share on facebooktwitter mailGoogle Maps
 
Geschiedenis
Het Muizenfort is een Nederlands fort in Muiden. Het maakt deel uit van de Vesting Muiden, die achtereenvolgens deel uitmaakte van de Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Muizenfort is een caponnière op een ravelijn, en is gebouwd tussen 1874 en 1877. Het moest de doorgangen via de Zeedijk en de Naardertrekvaart beveiligen.
Om te voorkomen dat vijandige troepen de vesting zouden binnendringen had het Muizenfort twee kazematten met ieder drie schietgaten. Vanuit de schietgaten was het goed mogelijk de toegangen tot de vesting, links en rechts gelegen van het fort, te beschermen. Tijdens de mobilisatie van 1914-1918 waren ongeveer 100 militairen op het fort gelegerd. Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog was het fort ook korte tijd bemand.
Het fort telde negen grote ruimtes, waarvan de twee kanonkazematten de belangrijkste waren. Van hieruit kon men de bruggen, dijk en trekvaart onder vuur nemen. Verder waren er manschappenverblijven, een ruimte voor de wacht, keuken, officierskamer en ruimtes voor de opslag van eten en buskruit voor de kanonnen.
Volgens de volksetymologie verwijst de naam naar de muisgrijze uniformen van de Nederlandse troepen uit de mobilisatietijd van 1939-1940, maar de naam is waarschijnlijk al veel ouder.
Bij het naderen van de Tweede Wereldoorlog werd het fort nog versterkt. Aan de voorzijde werd met een Groepsschuilplaats Type P gebouwd. Deze zware betonnen schuilplaats bood dekking aan de manschappen tijdens een vijandige beschieting. Een koepelkazemat (type G) werd ernaast geplaatst; hierin was een zware mitrailleur opgesteld die de Naardertrekvaart en de weg ernaast onder vuur kon nemen. Tijdens de oorlog heeft het Duitse leger de stalen koepel verwijderd en is een groot gat in de kazemat achtergebleven.
In 1973 werd het fort door het ministerie van Defensie vrijgegeven. Het werd omgebouwd tot jongerencentrum en werd 10 jaar als zodanig gebruikt, maar stond na 1983 leeg. In november 1987 presenteerde een plaatselijke afdeling van het CDA een plan om in het fort het gemeentehuis van Muiden onder te brengen. In 1990 werd een vergelijkbaar plan ingediend. Het fort werd in dat jaar gerestaureerd en werd vervolgens opnieuw een jongerencentrum. In april 1997 werd het fort onderkomen van de Historische Kring Stad Muiden (HKSM).
 
Beknopte historie van Muiden
Beknopte historie van Muiden
Castles & Gardens of Amsterdam
Castles & Gardens of Amsterdam
Amsterdam-Magazine (mini) Castles & Gardens of AmsterdamIn this English magazine features authentic forts described in our region and illus...
Forteiland Pampus
Forteiland Pampus
Forteiland Pampus
Vestingplein 1
1398 VE Muiden
tel. +31(0)294 262326
pampus@pampus.nl
www.pampus.nl
Groote Zeesluis
Groote Zeesluis
De Groote Zeesluis is een rijksmonumentaal sluiscomplex en vormt de verbinding tussen de rivier de Utrechtse Vecht en het IJmeer. Omstreeks...
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Grote of St. Nicolaaskerk te Muiden
Kerkstraat 1-3
1398 AJ Muiden
info@grotekerkmuiden.nl
www.grotekerkmuiden.nl
H. Nicolaaskerk
H. Nicolaaskerk
H. Nicolaaskerk
Herengracht 83
1398 AD Muiden
tel. +31(0)294412530
info@parochievanlevendwater.nl
www.parochievanlevendwater.nl/...
Kasteel Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
tel. +31(0)294256264
info@muiderslot.nl
www.muiderslot.nl
Kazerne
Kazerne
Kazerne
Kazernestraat 10
1398 AN Muiden
tel. +31(0)294210210
Keetpoortsluis
Keetpoortsluis
Muizenfort Museum
Muizenfort Museum
Muizenfort Museum
Vestingplein 1
1398 VE Muiden
tel. +31(0)294264922
info@muidermuizenfortmuseum.nl
www.muidermuizenfortmuseum.nl
Spieringbrug
Spieringbrug
Ze ligt net ten zuiden van de huidige brug in de A1 en is bedoeld voor lokaal verkeer. BijzonderDe Spieringbrug meet van brughoofd tot bru...
Waterschild in de pruimentuin Muiderslot
Waterschild in de pruimentuin Muiderslot
Kasteel Muiderslot
Herengracht 1
1398 AA Muiden
tel. +31(0)294256264
info@muiderslot.nl
www.muiderslot.nl
Westbatterij
Westbatterij
De Westbatterij ligt aan de westoever bij de monding van de Vecht in Muiden. In 1427 werd op deze plaats al een versterking aangebracht die...
Zoek   
Skip Navigation Links.